დავიცვათ გარემო!

ჩვენ ყოველღიურად ვნებთ გარემოს, როდესაც პოლიეთილინის პარკებით ვაბინძურებთ მას. პარკები, სკვერები, ქუჩები სავსეა პოლიეთილინის პარკებისა თუ ბოთლებისაგან. არავისთვის უცხო არ უნდა იყოს პოლიეთილინის პარკებით დახუნძლული “ნატვრისხეები”. 

გარემოს დაჭუჭყიანება ძირითადად ადამიანის  საქმიანობის შედეგია. დაბინძურების მთავარი წყაროებია: ტრანსპორტი, მშენებლობა დ მცირე საწარმოები.  ქარხნები ქიმიურ ნარჩენებს მდინარეებსა და ზღვებში უშვებენ,ხოლო საწვავის წვის შედეგად გამოყოფილი კვამლით ჰაერი იწამლება.დაბინძურება ძირითადად ხდება საცხებ-საწვავი მასალებით, საბურავებისა დაგზის საფარის გაცვეთით, ძრავინად მძიმე ნივთიერების გამოტყორცნით, მტვრით,ჭუჭყით. რეზინის ცვეთის დროს წარმოიქმნება მტვერი, მუხრუჭებისა და გზისსაფარის ცვეთის შედეგად-  ჭუჭყი.

ჰაერს ამ ყველაფერთან ერთად აბინძურებს ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელი, რომელზეც ღიად დაყრილი, დაუფარავი ორგანული ნარჩენების ლპობის შედეგად გამიოყოფა მავნე აირები. ადგილი აქვს ნარჩენების ღიად წვას, რომლის დროსაც გამოყოფილი ტოქსიკური ნივთიერებები ქარბის დროს იფანტება. 

გაუფრთხილდეთ გარემოს და მომავალს ერთად!Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s