რას იწვევს ეკოლოგიურ პრობლემებს? –გარემოს დაბინძურება

1. მანქანის გამონაImageბოლქვი

2.სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მიწისძვა,ვულკანის ამოფრქვევა, ცუნამი,მეწყერი.)

3.ფაბრიკა–ქარხნები.

4.ტექნოგენური მოვლენები.

5.ნიადაგის დაბინძურბა,

6.რადიოაქტიული ნარჩენები და ა.შ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s